Հայ

Ընդունելության քննություններ չկան:

Քոլեջի լավագույն շրջանավարտները առանց ընդունելության քնությունների կարող են ընդունվել պետական և հավատարմագրված բուհերի 2-րդ կուրսեր:

Ուսուցումը քոլեջում կազմակերպվում է ժամանակակից ձևերով ու մեթոդներով՝  հիմք ունենալեվ ավանդական մեթոդների լավագույն և արդարացված տարբերակները:

Քոլեջը ժամանակակից վերանորոգված է, ջեռուցվում է, հագեցված է ժամանակակից տեխնիկայով և գույքով: